Naturmatematik

Naturmatematik är att leka och lära matematik ute i naturen där barnen får upptäcka, undersöka och använda alla sina sinnen.

 

Matematik är mycket mer än siffror och tal på papper. Där ingår många begrepp som det gäller att förstå och veta vad orden betyder. Det finns många vanliga ord som ofta förekommer i matematiska sammanhang, t ex  jämförelseord, lägesord och tidsord. Vi arbetar med matematiska språket praktiskt ute i skogen så att barnen lär in begreppen med hela kroppen.

 

När kroppen och alla sinnena är involverade blir kunskaperna påtagliga och konkreta. Om kunskap knyts till en egen upplevelse -gärna tillsammans med andra- blir den meningsfull och lättare att komma ihåg.

 

Viktigt är att vi låter barnen möta naturen på ett sätt som ger mersmak. Vi vill ge barnen chansen att upptäcka natur och friluftsliv som en start på ett livslångt intresse. Det är viktigt att barnen får naturupplevelser i tidig ålder för att successivt få ökad kunskap om natur och tillslut kunna ta ställning till miljöfrågor  och kunna påverka själv.

NaturUpptäckarna

Carins familjedaghem i Norrviken och Marjos familjedaghem i Rotebro, tillsammans är vi NaturUpptäckarna. Vi har ett nära samarbete vad gäller verksamhetens projekt, aktiviteter och pedagogiska diskussioner. Detta bidrar till att våra barn känner sig trygga med oss båda. En verksamhet i hemmiljö med profil inriktad på natur, miljö och ekologi. Gemenskap i en större barngrupp några dagar i veckan. Pedagoger som är engagerade, har tid att lyssna och ge en kram. Naturligtvis serverar vi hemlagad mat.

Läroplanen för förskolan

Vi har valt att arbeta med läroplanen genom att dela upp den i tre delar. Dessa tre är beroende av och integrerade med varandra. Tillsammans utgör de grunden för vår verksamhet. Läs mer här

Vila, återhämtning och maten

Det är viktigt för barnets utveckling att kroppen och hjärnan får tid för återhämtning och möjlighet att fundera över och bearbeta det som händer under dagen
Läs mer här

Vi skogen

För våra barn och vår jords framtid, skänker vi ett träd för varje barn som börjar inom NaturUpptäckarnas verksamhet.
Träden planteras i
Vi-skogen vid Victoriasjön i Afrika.
Vi-skogen är en bistånds organisation
som i mer än 25 år bidragit till att förbättra levnads- förhållandena för över en miljon fattiga människor runt Victoriasjön i östra Afrika. Genom samplantering av träd och grödor, så kallad agroforestry, hjälper Vi-skogen småbönder att bekämpa fattigdom.

Den livsviktiga leken

Hur får vi våra barn att trivas och må bra? Vilka barndomsminnen vill vi skapa hos de barn vi tillbringar dagarna med? Varför vill vi ge leken tid och plats? Läs mer här

Kontakt

Norrviken
Carin Wasmuth
Karlslundsvägen 27
192 71 Sollentuna
Mobil: 0730 516 300
carin@naturupptackarna.se
Rotebro
Marjo Kangasvieri
Vasavägen 215
192 69 Sollentuna
Mobil: 073 672 38 21
marjo@naturupptackarna.se