Verksamhet

verksamhet

Vi bedriver vår verksamhet med våra två respektive hem som bas tre dagar i veckan och gemensamt under två dagar i veckan för att ge barnen möjlighet att vistas i en större grupp och träffa fler barn som är på samma utvecklingsnivå. Det ger oss möjlighet att erbjuda aktiviteter som Rytmik och Sångstund för att utveckla motorik, språk och taktkänsla.

En av dagarna har vi sagostund ledd av vår kontakt från föreningen Allas barnbarn. Sagostunden ger barnen en möjlighet till kontakt och samtal under en lugn stund med en lyssnande äldre vuxen som har återkommit till barngruppen under flera år. Under vår och höst har vi en gemensam utedag i veckan då vi utgår från respektive familjedaghem för att vistas ute i skogen över lunchen. Detta gör vi för att ge barnen möjlighet att upptäcka naturen genom lek och utomhuspedagogik.

Med utomhuspedagogik menar vi praktisk inlärning med hela kroppen och alla sinnen, ute naturligtvis. Under utevistelsen ger vi barnen möjlighet till en friare lek utan begränsningar gällande utrymme eller kön. Vi leker med begreppet matematik och erbjuder Friluftsfrämjandets SkogsMulle-verksamhet för de äldre barnen.

Övriga dagar arbetar vi enskilt i våra hem. Under dagen har vi sagostund, utevistelse – ofta i någon närbelägen skog eller lekpark – samt lek inomhus. På eftermiddagen – när de små sover – bedriver vi åldersanpassad verksamhet för de större barnen.

NaturUpptäckarna

Carins familjedaghem i Norrviken och Marjos familjedaghem i Rotebro, tillsammans är vi NaturUpptäckarna. Vi har ett nära samarbete vad gäller verksamhetens projekt, aktiviteter och pedagogiska diskussioner. Detta bidrar till att våra barn känner sig trygga med oss båda. En verksamhet i hemmiljö med profil inriktad på natur, miljö och ekologi. Gemenskap i en större barngrupp några dagar i veckan. Pedagoger som är engagerade, har tid att lyssna och ge en kram. Naturligtvis serverar vi hemlagad mat.

Läroplanen för förskolan

Vi har valt att arbeta med läroplanen genom att dela upp den i tre delar. Dessa tre är beroende av och integrerade med varandra. Tillsammans utgör de grunden för vår verksamhet. Läs mer här

Vila, återhämtning och maten

Det är viktigt för barnets utveckling att kroppen och hjärnan får tid för återhämtning och möjlighet att fundera över och bearbeta det som händer under dagen
Läs mer här

Vi skogen

För våra barn och vår jords framtid, skänker vi ett träd för varje barn som börjar inom NaturUpptäckarnas verksamhet.
Träden planteras i
Vi-skogen vid Victoriasjön i Afrika.
Vi-skogen är en bistånds organisation
som i mer än 25 år bidragit till att förbättra levnads- förhållandena för över en miljon fattiga människor runt Victoriasjön i östra Afrika. Genom samplantering av träd och grödor, så kallad agroforestry, hjälper Vi-skogen småbönder att bekämpa fattigdom.

Den livsviktiga leken

Hur får vi våra barn att trivas och må bra? Vilka barndomsminnen vill vi skapa hos de barn vi tillbringar dagarna med? Varför vill vi ge leken tid och plats? Läs mer här

Kontakt

Norrviken
Carin Wasmuth
Karlslundsvägen 27
192 71 Sollentuna
Mobil: 0730 516 300
carin@naturupptackarna.se
Rotebro
Marjo Kangasvieri
Vasavägen 215
192 69 Sollentuna
Mobil: 073 672 38 21
marjo@naturupptackarna.se